Naslov članka

Izvješće o provedenom testiranju i kandidatima koji mogu pristupiti intervjuu

Temeljem članka 85. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split  Klasa: 550-01/17-01/01, Urbroj: 2181-82-01/01-17-795 od 25.08.2017. godine, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split, donosi IZVJEŠĆE O REZULTATIMA TESTIRANJA KANDIDATA, provedenih temeljem javnog natječaja Broj: 1168/17 na neodređeno vrijeme u sjedištu Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split i Poziva…