Naslov članka

Pozivi na testiranje za radna mjesta- Odjel Kamenmost

Temeljem odluke ravnateljice Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split, Ur.broj: 2181-82-01/01-18-517 od 01. ožujka 2018. godine, Povjerenstvo donosi sljedeće OBAVIJESTI (POZIVE NA TESTIRANJE ZA RADNA MJESTA): Poziv za testiranje FIZIOTERAPEUT. Kamenmost Poziv za testiranje LOGOPED. Kamenmost Poziv za testiranje PSIHOLOG. Kamenmost Poziv za testiranje SOCIJALNI RADNIK. Kamenmost Poziv za testiranje REHABILITATOR. Kamenmost Poziv…