Naslov članka

ODLUKA O ODABIRU KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE NA RADNOM MJESTU Rehabilitator/ica slušanja – u sjedištu Centra

Na temelju odredbe članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj: 128117), odredbi Zakona o radu, članka 85. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj” Split Klasa: 550-01117-01101, Urbroj: 2181-82- 01101-17-795 od 25.08.2017. godine te Javnog natječaja Broj: 148118 od 31. siječnja 2018. godine za zasnivanje radnog…