Naslov članka

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM TESTIRANJU I KANDIDATIMA KOJI MOGU PRISTUPITI INTERVJUU – Kamenmost

Temeljem članka 85. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split  Klasa: 550-01/17-01/01, Urbroj: 2181-82-01/01-17-795 od 25.08.2017. godine, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split, donosi: IZVJEŠĆE O REZULTATIMA TESTIRANJA KANDIDATA, provedenih temeljem javnog natječaja Broj: 148/18 od 31. siječnja 2018. godine, za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radna mjesta…