ODLUKA o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena u Centru za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj” Split u vezi s pojavom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

Ovom odlukom određuje se organizacija rada u COO “Slava Raškaj” Split i Odjel Kamenmost u vezi s pojavom bolesti COVID-19:

ODLUKA o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena u Centru za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj” Split u vezi s pojavom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2