Naslov članka

Upisi u srednju školu COO “Slava Raškaj” Split

Sukladno Odluci o upisu učenika u I.razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. objavljujemo natječaj za upis učenika. Uvjeti su u privitku: Ove godine potrebnu dokumentaciju za upis u srednju školu Centra možete predati slanjem fotografirane/ skenirane dokumentacije putem e – maila na adresu :slava.raskaj@st.t-com.hrU predmet poruke upišite: “Dokumentacija za upis u srednju školu”, te…