Naslov članka

Natječaj za radno mjesto ekonom/skladištar u sjedištu Centra

Temeljem članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (“Narodne novine” broj: 61/18) i članka 85. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj” Split, Klasa: 550-01/17-01/01, Urbroj: 2181-82-01/01-17-795 od 25.08. 2017. godine, ravnateljice Centra za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj” Split, raspisuje:

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme ekonom/skladištar