Odluka o odabiru kandidata za zapošljavanje na radnom mjestu učitelj/ica edukator/ica rehabilitator/ica

Na temelju odredbe članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj: 128/17), odredbi Zakona o radu, Članka 85. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje ,,Slava Raškaj“ Split Klasa: 550-01/17-01/01, Urbroj: 2181-82- 01/01-17-795 od 25.08.2017. godine te Javnog natječaja Broj: 563/19 od 10. svibnja 2019. godine za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme temeljem Suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, u sjedištu Centra, a koji je Natječaj objavljen u Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, web stranici i oglasnoj ploči Centra za odgoj i obrazovanje ,,Slava Raškaj Split, a nakon provedenog natječajnog postupka, testiranja i intervjua (razgovora), sukladno prijedlogu članova Povjerenstva imenovanog Odlukom Ravnateljice Urbroj: 568/19, dana 27. lipnja 2019. godine, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje ,,Slava Raškaj“ Split, donosi