Izvješće o rezultatima testiranja kandidata, provedenih temeljem javnog natječaja Broj:563/19 i poziv za intervju sa članovima Povjerenstva

Temeljem članka 85. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split  Klasa: 550-01/17-01/01, Urbroj: 2181-82-01/01-17-795 od 25.08.2017. godine, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split, donosi:

IZVJEŠĆE O REZULTATIMA TESTIRANJA KANDIDATA, provedenih temeljem javnog natječaja Broj: 563/19 od 10. svibnja 2019. godine, za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto u Sjedištu Centra te POZIV ZA INTERVJU SA ČLANOVIMA POVJERENSTVA