Odluke o odabiru kandidata za zapošljavanje

Na temelju odredbe članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u

javnim službama (Narodne novine broj: 128117), odredbi Zakona o radu, članka 85. Statuta

Centra za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj” Split Klasa: 550-01117-01/01, Urbroj: 2181-82-

01101-17-795 od 25.08.2017. godine te Javnog natječaja Broj: 1168117 od 01. prosinca 2017.

godine za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme temeljem Suglasnosti Ministarstva

za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, u sjedištu Centra, koji je Natječaj objavljen

u Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, web stranici i oglasnoj ploči

Centra za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj” Split, a nakon provedenog natječajnog postupka,

testiranja i intervjua (razgovora), sukladno prijedlogu članova Povjerenstva imenovanog

Odlukom Ravnateljice Urbroj: 1210117, dana 05. siječnja 2018. godine, ravnateljica Centra za

odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj” Split, donosi sljedeće odluke:

 

Izvješće o provedenom testiranju i kandidatima koji mogu pristupiti intervjuu

Temeljem članka 85. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split  Klasa: 550-01/17-01/01, Urbroj:

2181-82-01/01-17-795 od 25.08.2017. godine, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split,

donosi IZVJEŠĆE O REZULTATIMA TESTIRANJA KANDIDATA, provedenih temeljem javnog natječaja Broj: 1168/17

na neodređeno vrijeme u sjedištu Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split i Poziva za testiranje.

Izvješće u prilogu.

Pozivi za testiranje za radna mjesta u sjedištu

COO “Slava Raškaj” Split

Temeljem odluke ravnateljice Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split, Ur.broj: 2181-82-01/01-17-1369 od 15. prosinca 2017. godine, Povjerenstvo donosi sljedeće obavijesti (pozive za testiranje):

 

Javni natječaj

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „SLAVA RAŠKAJ“ SPLIT
Radnička 2, Split

Broj: 1168/17
Split, 30. studenog 2017. godine

 

Temeljem članka 14. stavka 1. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“ broj: 32/17) i članka 85. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split Klasa: 550-01/17-01/01, Urbroj: 2181-82-01/01-17-795 od 25.08.2017. godine, ravnateljica Centar za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split, raspisuje


JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme temeljem suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, za sljedeća radna mjesta u sjedištu Centra, adresa Radnička 2, Split:
1. Tajnik/ica Centra – neodređeno puno radno vrijeme
– 1 izvršitelj/ica
2. Socijalni/a radnik/ica – neodređeno puno radno vrijeme
– 1 izvršitelj/ica
3. Logoped/inja – neodređeno puno radno vrijeme
– 2 izvršitelja/ice
4. Učitelj/ica – neodređeno pola radnog vremena
– 1 izvršitelj/ica
5. Rehabilitator/ica – neodređeno puno radno vrijeme
– 1 izvršitelj/ica
6. Vozač-kućni majstor – neodređeno puno radno vrijeme
– 1 izvršitelj/ica
7. Pomoćni/a radnik/ica u kuhinji – neodređeno puno radno vrijeme
– 1 izvršitelj/ica

 

U prilogu se nalazi tekst natječaja: