OBAVIJEST (POZIV NA TESTIRANJE ZA RADNO MJESTO UČITELJ/ICA EDUKATOR/ICA REHABILITATOR/ICA, 1 izvršitelji/ica)

Temeljem odluke ravnateljice Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split, Ur.broj: 2181-82-01/01-20-230 od 13. ožujka 2020. godine, Povjerenstvo donosi sljedeću:

O B A V I J E S T (POZIV NA TESTIRANJE ZA RADNO MJESTO UČITELJ/ICA EDUKATOR/ICA REHABILITATOR/ICA, 1 izvršitelj/ica)

JAVNI NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO VOZAČ/KUĆNI MAJSTOR (SJEDIŠTE CENTRA)

Temeljem članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi ( „Narodne novine“ broj: 61/18) i članka 85. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split, raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme temeljem suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, za radno mjesto: Vozač/kućni majstor – neodređeno puno radno vrijeme- 1 izvršitelj/ica (u sjedištu Centra, Radnička 2, Split)