Odluka o odabiru kandidata za zapošljavanje na radnom mjestu logoped/inja (Odjel Kamenmost)

 

Na temelju odredbe članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj: 128117), odredbi Zakona o radu, članka 85. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj” Split Klasa: 550-01117-01/01, Urbroj: 2181-82-01/01-17-795 od 25.08.2017. godine te Javnog natječaja Broj: 1412118 od 26. rujna 2018. godine za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme temeljem Suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, u sjedištu Centra i Odjelu .Kamenmost”, koji je Natječaj objavljen u Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, web stranici i oglasnoj ploči Centra za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj” Split, a nakon provedenog natječajnog postupka, testiranja i intervjua (razgovora), sukladno prijedlogu članova Povjerenstva imenovanog Odlukom Ravnateljice Urbroj: 1547118, dana 07. studenog 2018. godine, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj” Split, donosi: