Izvješće o provedenom testiranju i poziv za intervju za radno mjesto učitelj/ica edukator/ica rehabilitator/ica (Odjel Kamenmost)

Temeljem članka 85. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split  Klasa: 550-01/17-01/01, Urbroj: 2181-82-01/01-17-795 od 25.08.2017. godine, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split, donosi:

IZVJEŠĆE O REZULTATIMA TESTIRANJA KANDIDATA, provedenih temeljem javnog natječaja Broj: 157/20 od 26. veljače 2020. godine, za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto u Odjelu „Kamenmost“ te POZIV ZA INTERVJU SA ČLANOVIMA POVJERENSTVA