Javni natječaj za radna mjesta u sjedištu Centra i Odjelu “Kamenmost”

Temeljem članka 14. stavka 1. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“ broj: 32/17) i članka 85. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split Klasa: 550-01/17-01/01, Urbroj: 2181-82-01/01-17-795 od 25.08.2017. godine, ravnateljica Centar za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme temeljem suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, za sljedeća radna mjesta:

 

  1. Odgajatelj/ica – neodređeno puno radno vrijeme (sjedište Centra, Radnička 2, Split)

-1 izvršitelj/ica

  1. Logoped/inja – neodređeno puno radno vrijeme (Odjel „Kamenmost“, Put škole 8, Kamenmost)

– 2 izvršitelja/ice