Naslov članka

JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto čistačica/pralja u sjedištu Centra

Temeljem članka 16. stavka 1. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“ broj: 61/18) i članka 85. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split Klasa: 550-01/17-01/01, Urbroj: 2181-82-01/01-17-795 od 25.08.2017. godine, ravnateljica Centar za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split, raspisuje: JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme temeljem suglasnosti…