Naslov članka

Poziv za intervju s članovima povjerenstva (sjedište i Kamenmost)

Temeljem članka 85. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split Klasa: 550-01/17-01/01, Urbroj: 2181-82-01/01-17-795 od 25.08.2017. godine, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split, donosi IZVJEŠĆE O REZULTATIMA TESTIRANJA KANDIDATA, provedenih temeljem javnog natječaja Broj: 1412/18 od 26. rujna 2018. godine, za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radna mjesta…