Prijem korisnika

Za uključivanje u programe u Centru za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj Split korisnik mora biti vještačen od Prvostupanjskog tijela vještačenja pri nadležnom Centru za socijalnu skrb (CZSS) i imati Nalaz i mišljenje.
U daljnjem postupku roditelji/skrbnici su dužni:
u nadležnom CZSS u mjestu stanovanja potražiti svog socijalnog radnika i zatražiti prijem u naš Centar radi korištenja neke od usluga:

  • psihosocijalna rehabilitacija do 12 sati kroz povremeni boravak
  • predškolski odgoj, školovanje, radne aktivnosti kroz poludnevni ili cjelodnevni boravak
  • tjedni ili stalni smještaj za vrijeme školovanja
  • pomoć pri uključivanju djeteta u programe redovnih predškolskih ustanova (integracija)
  • stručna pomoć u obitelji pružanjem usluga psihosocijalne rehabilitacije ( patronaža)

Nakon što CZSS pošalje zamolbu za prijem, Komisija za prijem i otpust korisnika Centra na svojoj sjednici razmatra zamolbu i donosi odluku o prijemu korisnika. Odluku u pismenoj formi Komisija Centra šalje CZSS koji sukladno tome izdaje Rješenje o priznavanju prava na skrb izvan vlastite obitelji.
Nakon izdavanja Rješenja od strane CZSS korisnik može početi koristiti usluge u našem Centru.
Nako što korisnik počne koristiti usluge u našem Centru dužan je redovito dolaziti na dogovorene termine. Neopravdano izostajanje s dogovorenih termina naš Centar dužan je prijaviti nadležnom CZSS, nakon čega može uslijediti prekid smještaja.

Otpust korisnika

Otpust korisnika slijedi:

nakon završenog programa zbog kojeg je korisnik upućen u naš Centar dužni smo poslati obavijest o prekidu nadležnom CZSS koji na temelju toga izdaje Rješenje o prekidu smještaja,
prema prijedlogu rehabilitatora, a u dogovoru s roditeljima/skrbnicima također šaljemo obavijest o prekidu nadležnom CZSS koji na temelju tog izdaje Rješenje o prekidu smještaja,
prekid smještaja može biti i na zahtjev korisnika ili roditelja/skrbnika o čemu također šaljemo obavijest o prekidu nadležnom CZSS koji na temelju toga izdaje Rješenje o prekidu smještaja.