O ODJELU

Centar za odgoj i obrazovanje „ Slava Raškaj“ Split otvorio je Odjel  „Kamenmost“ u rujnu 2018. godine.

Odjel „Kamenmost“ djeluje na adresi  Put škole 8, Kamenmost- općina Podbablje.

PROSTORNI UVJETI

U prizemlju građevine površine 532 m2 smješteni su radni prostori namijenjeni pružanju socijalnih usluga (radna soba socijalnog radnika, radna soba psihologa, kabineti edukacijskih rehabilitatora, kabineti logopeda, senzorna soba, čekaonica, blagavaonica, čajna kuhinja, soba za sastanke, sanitarni čvorovi za korisnike, sanitarni čvorovi za radnike).

Na katu građevine površine 160 m2 završeni su građevinski radovi i ugradnja dizala. Po dobivanju uporabne dozvole, prostor će biti korišten za obavljanje djelatnosti odgoja i obrazovanja (odgojno- obrazovne skupine).

Površina neizgrađenog zemljišta oko građevine iznosi cca 1000 m2; dio se uređuje za parkirališni prostor; na dijelu prostora će se urediti dječje igralište i zelena površina.

DJELATNOST

U Odjelu „Kamenmost“ se pružaju slijedeće socijalne usluge:

– poludnevni boravak

– psihosocijalna podrška

– rana intervencija

– integracija

– savjetovanje i pomaganje

U Odjelu se obavlja i djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja po čl. 9 Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama.

KORISNICI

Korisnici usluga su djeca vještačena pri Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Nadležni centar za socijalnu skrb je izdao rješenja o priznavanju socijalnih usluga.

Učenici koji se školuju u Odjelu upućeni su temeljem Rješenja Ureda državne uprave SDŽ, Ispostava Imotski.