Poziv za dostavu ponuda za opremu senzorne sobe – Slava Raškaj

Sukladno članku 6. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave – Broj: 650/17 od 24. srpnja 2017. godine, Centar za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split, objavljuje se poziv za dostavu ponuda za opremu senzorne sobe – Slava Raškaj, Evidencijski broj nabave: 2/17.

Priloženi dokumenti:

Poziv za dostavu ponuda za nabavu dizelskog elektroagregatskog postrojenja – Slava Raškaj

Sukladno članku 6. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave – Broj: 650/17 od 24. srpnja 2017. godine, Centar za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split, objavljuje se poziv za dostavu ponuda za nabavu dizelskog elektroagregatskog postrojenja – Slava Raškaj, Evidencijski broj nabave BR: 3/17.

Prilog:

Zapisnik o otvaranju ponuda- senzorna soba 20.studenog 2017.

20. studenog otvorene su ponude za nabavu opreme za senzornu sobu za Odjel “Kamenmost”.

Prilog:

Odluka o poništenju nabave dizelskog elektroagregatskog postrojenja za potrebe Odjela “Kamenmost”

Dana 21. studenog 2017. donesena je Odluka o poništenju nabave dizelskog elektroagregatskog postrojenja za potrebe Odjela “Kamenmost”, Evidencijski broj nabave: 3/17.

Prilog:

Odluka o odabiru ponude- senzorna soba

Dana 22. studenoga 2017. izvršen je pregled i ocjena pristiglih ponuda za opremu senzorne sobe za Odjel “Kamenmost”, te je donesena odluka o odabiru najpovoljnije ponude.

Prilog: