Centar za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split nastoji svoju mrežnu stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split na adresi https://www.centarslavaraskaj.hr/

Stupanj usklađenosti 
Mrežno sjedište https://www.centarslavaraskaj.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan zbog sljedećih razloga:

  • Ne postoji mogućnost uključivanja opcije za automatsko ispravljanje grešaka pri unosu teksta jer tražilica nema tu mogućnost.
  • Trenutna tema ne podržava opciju odabira izbornika klikom na poveznicu umjesto prelaskom preko nje.
  • Sustav koji se trenutno koristi, za sada ne podržava opciju da se informacije koje čitač zaslona ne može automatski pročitati, prenesu odgovarajućim zvučnim zapisom.
  • Slike ne sadrže kratki tekstualni opisjer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava.
  • Datoteke (.pdf i slično) nisu dostupne u formatu u kojem ih može pročitati čitač ekrana jer je sadržaj skeniran kako bi se na dokumentu vidio pečat i potpis.

 

Centar za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti te će pokrenuti proces cjelokupnog redizajna mrežne stranice s ciljem potpune prilagodbe svojeg internetskog sadržaja osobama s invaliditetom.

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je Izjava sastavljena 21. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split. Izjava je zadnji put preispitana 22. rujna 2020. Centar za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split će redovito revidirati ovu Izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike mrežne stranice https://www.centarslavaraskaj.hr/ da sve upite u vezi pristupačnosti mogu uputiti:

  • elektroničkom poštom: raskaj@st.t-com.hr
  • telefonom: +385 21 541 660
  • poštom: Centar za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split, Radnička 2, 21000 Split

 

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove mrežne stranice, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: ppi@pristupinfo.hr,