ODJEL „KAMENMOST“

 

Voditelj: Andrea Stipić

 
Socijalni radnik Andrea Stipić
Psiholog Matea Ćosić

Rehabilitator

 

Učitelj edukacijsko rehabilitacijskog profila

Klaudija Karamatić

 

Josipa Znaor

 

Marija Mikulić

Marijana Glavaš

Logoped Marina Dedić

 

Ana Peša

Fizioterapeut Ivana Kujundžić (zamjena Marija Drlje)
Medicinska sestra  Viktorija Zdilar
Njegovatelj  Marijana Markota
Vozač-ekonom-kućni majstor  Roko Bušić
Čistačica  Veronika Gabelica
Pomoćni radnik u kuhinji  Sonja Jakić