Sjednicama stručnog vijeća nije moguće prisustvovati zbog zaštite tajnosti podataka.