Natječaj za zapošljavanje učitelja edukatora rehabilitatora

 

Odluku o odabiru kandidata za zapošljavanje na radnom mjestu Ekonom/skladištar

 

Poziv za testiranje Učitelja edukatora rehabilitatora i Ekonoma/skladištara

Odluka o odabiru kandidata za zapošljavanje na radnom mjestu Rehabilitator/ica
Dana 1. listopada 2020. godine u Splitu ravnateljica COO “Slava Raškaj” Split donosi odluku:
Odluka o odabiru kandidata za zapošljavanje na radnom mjestu Rehabilitator/ica

Odluka o odabiru kandidata za zapošljavanje za radno mjesto Zdravstveni radnik
Dana 1. listopada 2020. godine u Splitu ravnateljica COO “Slava Raškaj” Split donosi odluku:
Odluka o odabiru kandidata za zapošljavanje za radno mjesto Zdravstveni radnik

Odluka o poništenju javnog natječaja za radno mjesto ekonom/skladištar

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (“Narodne novine” broj: 128/17, 47/18, 2/19 i 123/9 i 66/20), i članka 85. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj” Split, Klasa: 550-01/17-01/01, Urbroj: 2181-82-01/01-17-795 od 25.08. 2017. godine, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj” Split, donosi:
Odluka o poništenju javnog natječaja

 

Odluka o odabiru kandidata za zapošljavanje na radno mjesto vozač/kućni majstor
Dana 6. srpnja 2020. godine ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj” Split donosi sljedeću odluku:
Odluka o odabiru kandidata za zapošljavanje na radno mjesto vozač/kućni majstor