Odlukom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku od 3. veljače 2017. godine Upravno vijeće Centra za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj” Split čine:

1. Maja Cikatić, prof. hrv. i tal. jezika i književnosti
2. Ivana Lučić, mag. sociologije
3. Mario Šimundić, mag. edukacije hrv.jezika i književnosti i povijesti
4. Gojsana Visković
– kao predstavnica korisnika
5. Katja Meštrović, učitelj
– kao predstavnica radnika

Mandat Upravnog vijeća traje četiri godine.
Ova odluka stupa na snagu 5. veljače 2017.

Sjednicama upravnog vijeća nije moguće prisustvovati zbog zaštite tajnosti podataka.