“Odlukom Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike od 3. veljače 2021. godine Upravno vijeće Centra za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj” Split čine:

1. Maja Cikatić, prof. hrv. i tal. jezika i književnosti
2. Ivana Vuletić, mag. sociologije
3. Mario Šimundić, mag. edukacije hrv. jezika i književnosti i povijesti
4. Gojsana Slavić
– kao predstavnica korisnika, roditelj korisnika
5. Katija Čapalija, učitelj
– kao predstavnica radnika

Mandat Upravnog vijeća traje četiri godine. Upravno vijeće ima ovlasti utvrđene Zakonom, Statutom i općim aktima ustanove.

Ova odluka stupa na snagu 6. veljače 2021.

Sjednicama upravnog vijeća nije moguće prisustvovati zbog zaštite tajnosti podataka.