338x225_ethics

Etički kodeks radnika Centra

Etički kodeks radnika Centra za odgoj i obrazovanje „ Slava Raškaj” Split ( u daljnjem tekstu: Etički kodeks) sadrži moralna načela i načela profesionalne etike kojima se uređuju međuljudski i profesionalni odnosi između radnika i svih korisnika usluga Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj” Split ( u daljnjem tekstu : Centar) utemeljeni na Ustavu, ratificiranim i objavljenim međunarodnim ugovorima te zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske.

Etički kodeks radnika Centra

zalbe_i_prigovogi

Žalbe i prigovori

sigurati centralizirani pristup upravljanja žalbama/prigovorima, koje podnosu korisnici Centra, njihove obitelji ili druge zainteresirane osobe, na usluge i odluke nadležnih tijela ili pojedinih djelatnika Centra i uspostaviti redovite kontrole žalbi/prigovora u svrhu poboljšanja kvalitete pružanja usluga u Centru.

Žalbe i prigovori

vrtic.jpg

Standardi kvalitete u slikama

Standardi kvalitete u slikama

volonteri

Pravilnik o volonterstvu

Ovim Pravilnikom o volonterstvu ( u daljnjem tekstu: Pravilnikom ) uređuju se pojmovi vezani za volontiranje, temeljna načela volontiranja, uvjeti volontiranja, prava i dužnosti volontera te organizatora volontiranja, uvjeti sklapanja ugovora o volontiranju, donošenje Etičkog kodeksa volontera, izdavanje potvrde o volontiranju, državna nagrada za volontiranje te nadzor nad izvršenjem ovog Pravilnika.

Pravilnik o volonterstvu

domski smjetaj.jpg

Pravilnik o kućnom redu Centra

Ovim Pravilnikom o kućnom redu (u daljnjem tekstu: Pravilnik) u Centru za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split (u daljnjem tekstu Centar) uređuju se:

  • dužnosti i odgovornosti radnika Centra
  • dužnosti, odgovornosti i prava korisnika Centra
  • odgovornosti posjetitelja

za vrijeme boravka i smještaja u prostorijama Centra u toku 24 sata dnevno.

Pravilnik o kućnom redu Centra