Naslov članka

Javni natječaj za radna mjesta u sjedištu COO “Slava Raškaj” Split

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „SLAVA RAŠKAJ“ SPLIT Radnička 2, Split Broj: 1168/17 Split, 30. studenog 2017. godine Temeljem članka 14. stavka 1. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“ broj: 32/17) i članka 85. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split Klasa: 550-01/17-01/01, Urbroj: 2181-82-01/01-17-795 od 25.08.2017. godine, ravnateljica Centar za…