Naslov članka

ODLUKA O ODABIRU KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE NA RADNOM MJESTU učitelj/ica edukator/ica rehabilitator/ica

Na temelju odredbe članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj: 128/17), odredbi Zakona o radu, Članka 85. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje ,,Slava Raškaj“ Split Klasa: 550-01/17-01/01, Urbroj: 2181-82- 01/01-17-795 od 25.08.2017. godine te Javnog natječaja Broj: 563/19 od 10. svibnja 2019. godine za zasnivanje radnog…