O D L U K A o trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola čiji je osnivač Splitsko-dalmatinska županija za školsku godinu 2019./2020.

Sukladno odluci o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola (“Narodne novine”, broj 48/19) nastavna godina u osnovnim školama Grada Splita počinje 9. rujna 2019. godine, a završava 17. lipnja 2020. godine. Odmor za učenike tijekom nastavne godine će se realizirati na sljedeći način: • Zimski odmor…