Naslov članka

Izvješće o rezultatima testiranja kandidata i poziv za intervju sa članovima povjerenstva

Temeljem članka 85. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split  Klasa: 550-01/17-01/01, Urbroj: 2181-82-01/01-17-795 od 25.08.2017. godine, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split, donosi IZVJEŠĆE O REZULTATIMA TESTIRANJA KANDIDATA, provedenih  temeljem javnog natječaja Broj: 970/19 od 04. rujna 2019. godine, za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto…