Naslov članka

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto učitelj/ica edukator/ica rehabilitator/ica (Odjel Kamenmost)

Temeljem članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi ( „Narodne novine“ broj: 61/18) i članka 85. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split, Klasa: 550-01/17-01/01, Urbroj: 2181-82-01/01-17-795 od 25.08.2017. godine, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme temeljem suglasnosti Ministarstva…