Naslov članka

Odluke o odabiru kandidata za zapošljavanje

Na temelju odredbe članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj: 128117), odredbi Zakona o radu, članka 85. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj” Split Klasa: 550-01117-01/01, Urbroj: 2181-82- 01101-17-795 od 25.08.2017. godine te Javnog natječaja Broj: 1168117 od 01. prosinca 2017. godine za zasnivanje radnog…