Naslov članka

Odluke o odabiru kandidata za radna mjesta učitelj/ica (sjedište) i logoped/inja (Odjel Kamenmost)

Na temelju odredbe članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj: 128117), odredbi Zakona o radu, članka 85. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj” Split Klasa: 550-01117-01/01, Urbroj: 2181-82-01/01-17-795 od 25.08.2017. godine te Javnog natječaja Broj: 1412118 od 26. rujna 2018. godine za zasnivanje radnog odnosa…

Naslov članka

Poziv za intervju s članovima povjerenstva (sjedište i Kamenmost)

Temeljem članka 85. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split Klasa: 550-01/17-01/01, Urbroj: 2181-82-01/01-17-795 od 25.08.2017. godine, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split, donosi IZVJEŠĆE O REZULTATIMA TESTIRANJA KANDIDATA, provedenih temeljem javnog natječaja Broj: 1412/18 od 26. rujna 2018. godine, za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radna mjesta…

Naslov članka

ODLUKA O ODABIRU KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE NA RADNOM MJESTU čistačica/pralja – neodređeno puno radno vrijeme – 1izvršitelj/ica

Na temelju odredbe članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj: 128/17), odredbi Zakona o radu, članka 85. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj” Split Klasa: 550-01117-01/01, Urbroj: 2181-82-01101-17-795 od 25.08.2017. godine te Javnog natječaja Broj: 1253118 od 17. kolovoza 2018. godine za zasnivanje radnog odnosa…