Naslov članka

ODLUKA O ODABIRU KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE NA RADNOM MJESTU čistačica/pralja – neodređeno puno radno vrijeme – 1izvršitelj/ica

Na temelju odredbe članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj: 128/17), odredbi Zakona o radu, članka 85. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj” Split Klasa: 550-01117-01/01, Urbroj: 2181-82-01101-17-795 od 25.08.2017. godine te Javnog natječaja Broj: 1253118 od 17. kolovoza 2018. godine za zasnivanje radnog odnosa…