Naslov članka

Početak školske godine 2018./2019. u Splitsko – dalmatinskoj županiji

Nastava počinje 10.09.2018., završava 14.06.2019. Prvo polugodište traje od 10.09.2018 do 21.12.2018. Drugo polugodište traje od 07.01.2019.do 14.06.2019. Zimski odmor traje od 24.12.2018. do 04.01.2019. Proljetni odmor traje od 18.04.2019. do 26.04.2019. Za učenike završnog razreda SSŠ nastava završava 22.05.2019. Prvi dan nastave 10.09.2018. u Centru su organizirani roditeljski sastanci prema dogovoru, u utorak nastava počinje prema rasporedu.

Naslov članka

JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto čistačica/pralja u sjedištu Centra

Temeljem članka 16. stavka 1. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“ broj: 61/18) i članka 85. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split Klasa: 550-01/17-01/01, Urbroj: 2181-82-01/01-17-795 od 25.08.2017. godine, ravnateljica Centar za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split, raspisuje: JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme temeljem suglasnosti…

Naslov članka

ODLUKA O ODABIRU KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE NA RADNOM MJESTU odgajatelj/ica (sjedište) i logoped (Kamenmost)

Na temelju odredbe članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj: 128117), odredbi Zakona o radu, članka 85. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj’ Split Klasa: 550-01117-01101, Urbroj: 2181-82-01/01-17-795 od 25.08.2017. godine te Javnog natječaja Broj: 797118 od 16. svibnja 2018.godine za zasnivanje radnog odnosa na…

Naslov članka

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM TESTIRANJU I KANDIDATIMA KOJI MOGU PRISTUPITI INTERVJUU -Sjedište i Kamenmost

Temeljem članka 85. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split Klasa: 550-01/17-01/01, Urbroj: 2181-82-01/01-17-795 od 25.08.2017. godine, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split, donosi IZVJEŠĆE O REZULTATIMA TESTIRANJA KANDIDATA, provedenih temeljem javnog natječaja Broj: 797/18 od 16. svibnja 2018. godine, za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radna mjesta…