Naslov članka

Odluke o odabiru kandidata za zapošljavanje

Na temelju odredbe članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj: 128117), odredbi Zakona o radu, članka 85. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj” Split Klasa: 550-01117-01/01, Urbroj: 2181-82- 01101-17-795 od 25.08.2017. godine te Javnog natječaja Broj: 1168117 od 01. prosinca 2017. godine za zasnivanje radnog…

Naslov članka

Izvješće o provedenom testiranju i kandidatima koji mogu pristupiti intervjuu

Temeljem članka 85. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split  Klasa: 550-01/17-01/01, Urbroj: 2181-82-01/01-17-795 od 25.08.2017. godine, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split, donosi IZVJEŠĆE O REZULTATIMA TESTIRANJA KANDIDATA, provedenih temeljem javnog natječaja Broj: 1168/17 na neodređeno vrijeme u sjedištu Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split i Poziva…

Naslov članka

Pozivi za testiranje za radna mjesta u sjedištu COO “Slava Raškaj” Split

Temeljem odluke ravnateljice Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split, Ur.broj: 2181-82-01/01-17-1369 od 15. prosinca 2017. godine, Povjerenstvo donosi sljedeće obavijesti (pozive za testiranje): Poziv za testiranje REHABILITATOR Poziv za testiranje SOCIJALNI RADNIK Poziv za testiranje TAJNIK Poziv za testiranje UČITELJICA Poziv za testiranje VOZAČ-KUĆNI MAJSTOR

Humanitarni koncert Udruge studenata grada Splita u Zagrebu

Udruga studenata grada Splita u Zagrebu organizira prikupljanje donacija za naš Centar „Slava Raškaj“ Split.  Udruga okuplja studente iz Splita i okolice u cilju zajedničkog druženja i organiziranja kulturnih, sportskih i humanitarnih događanja. U vrijeme adventa uvijek organiziraju humanitarne akcije. Uz upis u registar dobrovoljnih donatora krvotvornih matičnih stanica u suradnji s zakladom ,,Ana Rukavina”…

Naslov članka

Javni natječaj za radna mjesta u sjedištu COO “Slava Raškaj” Split

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „SLAVA RAŠKAJ“ SPLIT Radnička 2, Split Broj: 1168/17 Split, 30. studenog 2017. godine Temeljem članka 14. stavka 1. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“ broj: 32/17) i članka 85. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split Klasa: 550-01/17-01/01, Urbroj: 2181-82-01/01-17-795 od 25.08.2017. godine, ravnateljica Centar za…