Naslov članka

ODLUKA O ODABIRU KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE NA RADNOM MJESTU odgajatelj/ica (sjedište) i logoped (Kamenmost)

Na temelju odredbe članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj: 128117), odredbi Zakona o radu, članka 85. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj’ Split Klasa: 550-01117-01101, Urbroj: 2181-82-01/01-17-795 od 25.08.2017. godine te Javnog natječaja Broj: 797118 od 16. svibnja 2018.godine za zasnivanje radnog odnosa na…

Naslov članka

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM TESTIRANJU I KANDIDATIMA KOJI MOGU PRISTUPITI INTERVJUU -Sjedište i Kamenmost

Temeljem članka 85. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split Klasa: 550-01/17-01/01, Urbroj: 2181-82-01/01-17-795 od 25.08.2017. godine, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split, donosi IZVJEŠĆE O REZULTATIMA TESTIRANJA KANDIDATA, provedenih temeljem javnog natječaja Broj: 797/18 od 16. svibnja 2018. godine, za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radna mjesta…

Naslov članka

Javni natječaj za radna mjesta u sjedištu Centra i Odjelu “Kamenmost”

Temeljem članka 14. stavka 1. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“ broj: 32/17) i članka 85. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split Klasa: 550-01/17-01/01, Urbroj: 2181-82-01/01-17-795 od 25.08.2017. godine, ravnateljica Centar za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme temeljem suglasnosti…

Proslava Međunarodnog dana obitelji u sklopu projekta ČET’RI STAĐUNA

Dragi naši, S radošću vas pozivamo na zajedničku proslavu MEĐUNARODNOG DANA OBITELJI u okviru projekta ČET’RI STAĐUNDA koja će se održati u utorak 15. svibnja 2018.g. od 9:30 do 11:30 sati u velikoj dvorani Nadbiskupijskog sjemeništa u Splitu (na adresi Zrinsko Frankopanska 19). Veselimo se vašem dolasku. U programu sudjeluju: Korisnici domova za starije i…

Naslov članka

Odluke o odabiru kandidata- Odjel Kamenmost

Na temelju odredbe članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj: 128117), odredbi Zakona o radu, članka 85. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj” Split Klasa: 550-01117-01101, Urbroj: 2181-82-01101-17-795 od 25.08.2017. godine te Javnog natječaja Broj: 148118 od 31. siječnja 2018. godine za zasnivanje radnog odnosa…