Naslov članka

Odluke o odabiru kandidata- Odjel Kamenmost

Na temelju odredbe članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj: 128117), odredbi Zakona o radu, članka 85. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj” Split Klasa: 550-01117-01101, Urbroj: 2181-82-01101-17-795 od 25.08.2017. godine te Javnog natječaja Broj: 148118 od 31. siječnja 2018. godine za zasnivanje radnog odnosa…

Naslov članka

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM TESTIRANJU I KANDIDATIMA KOJI MOGU PRISTUPITI INTERVJUU – Kamenmost

Temeljem članka 85. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split  Klasa: 550-01/17-01/01, Urbroj: 2181-82-01/01-17-795 od 25.08.2017. godine, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split, donosi: IZVJEŠĆE O REZULTATIMA TESTIRANJA KANDIDATA, provedenih temeljem javnog natječaja Broj: 148/18 od 31. siječnja 2018. godine, za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radna mjesta…

Naslov članka

ODLUKA O ODABIRU KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE NA RADNOM MJESTU Rehabilitator/ica slušanja – u sjedištu Centra

Na temelju odredbe članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj: 128117), odredbi Zakona o radu, članka 85. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj” Split Klasa: 550-01117-01101, Urbroj: 2181-82- 01101-17-795 od 25.08.2017. godine te Javnog natječaja Broj: 148118 od 31. siječnja 2018. godine za zasnivanje radnog…

Naslov članka

Pozivi na testiranje za radna mjesta- Odjel Kamenmost

Temeljem odluke ravnateljice Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split, Ur.broj: 2181-82-01/01-18-517 od 01. ožujka 2018. godine, Povjerenstvo donosi sljedeće OBAVIJESTI (POZIVE NA TESTIRANJE ZA RADNA MJESTA): Poziv za testiranje FIZIOTERAPEUT. Kamenmost Poziv za testiranje LOGOPED. Kamenmost Poziv za testiranje PSIHOLOG. Kamenmost Poziv za testiranje SOCIJALNI RADNIK. Kamenmost Poziv za testiranje REHABILITATOR. Kamenmost Poziv…

Naslov članka

Natječaj za radna mjesta u Odjelu Kamenmost

Temeljem članka 14. stavka 1. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“ broj: 32/17) i članka 85. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split Klasa: 550-01/17-01/01, Urbroj: 2181-82-01/01-17-795 od 25.08.2017. godine, ravnateljica Centar za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme temeljem suglasnosti…

Naslov članka

Odluke o odabiru kandidata za zapošljavanje

Na temelju odredbe članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj: 128117), odredbi Zakona o radu, članka 85. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj” Split Klasa: 550-01117-01/01, Urbroj: 2181-82- 01101-17-795 od 25.08.2017. godine te Javnog natječaja Broj: 1168117 od 01. prosinca 2017. godine za zasnivanje radnog…