Naslov članka

Odluke o odabiru kandidata za radna mjesta učitelj/ica (sjedište) i logoped/inja (Odjel Kamenmost)

Na temelju odredbe članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj: 128117), odredbi Zakona o radu, članka 85. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj” Split Klasa: 550-01117-01/01, Urbroj: 2181-82-01/01-17-795 od 25.08.2017. godine te Javnog natječaja Broj: 1412118 od 26. rujna 2018. godine za zasnivanje radnog odnosa…