O D L U K A o trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola čiji je osnivač Splitsko-dalmatinska županija za školsku godinu 2019./2020.

Sukladno odluci o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola (“Narodne novine”, broj 48/19) nastavna godina u osnovnim školama Grada Splita počinje 9. rujna 2019. godine, a završava 17. lipnja 2020. godine. Odmor za učenike tijekom nastavne godine će se realizirati na sljedeći način: • Zimski odmor…

Naslov članka

ODLUKA O ODABIRU KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE NA RADNOM MJESTU učitelj/ica edukator/ica rehabilitator/ica

Na temelju odredbe članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj: 128/17), odredbi Zakona o radu, Članka 85. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje ,,Slava Raškaj“ Split Klasa: 550-01/17-01/01, Urbroj: 2181-82- 01/01-17-795 od 25.08.2017. godine te Javnog natječaja Broj: 563/19 od 10. svibnja 2019. godine za zasnivanje radnog…

Naslov članka

IZVJEŠĆE O REZULTATIMA TESTIRANJA KANDIDATA, provedenih temeljem javnog natječaja Broj: 563/19 i POZIV ZA INTERVJU SA ČLANOVIMA POVJERENSTVA

Temeljem članka 85. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split  Klasa: 550-01/17-01/01, Urbroj: 2181-82-01/01-17-795 od 25.08.2017. godine, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split, donosi: IZVJEŠĆE O REZULTATIMA TESTIRANJA KANDIDATA, provedenih temeljem javnog natječaja Broj: 563/19 od 10. svibnja 2019. godine, za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto…

Naslov članka

Javni natječaj za radno mjesto učitelj/ica edukator/ica rehabilitator/ica- neodređeno puno radno vrijeme (sjedište Centra)

Temeljem članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (“Narodne novine” broj: 61/18) i članka 85. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj” Split Klasa: 550-01/17-01/01, Urbroj: 2181-82-01/01-17-795 od 25.08.2017. godine, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj” Split, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme temeljem suglasnosti Ministarstva za…