Naslov članka

ODLUKA O ODABIRU KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE NA RADNOM MJESTU logoped/inja- neodređeno puno radno vrijeme u sjedištu Centra

Nakon provedenog natječajnog postupka, testiranja i intervjua (razgovora), sukladno prijedlogu članova Povjerenstva imenovanog Odlukom Ravnateljice Urbroj: 968/19, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split donosi ODLUKU O ODABIRU KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE NA RADNOM MJESTU logoped/inja- neodređeno puno radno vrijeme u sjedištu Centra:

Naslov članka

Izvješće o rezultatima testiranja kandidata i poziv za intervju sa članovima povjerenstva

Temeljem članka 85. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split  Klasa: 550-01/17-01/01, Urbroj: 2181-82-01/01-17-795 od 25.08.2017. godine, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split, donosi IZVJEŠĆE O REZULTATIMA TESTIRANJA KANDIDATA, provedenih  temeljem javnog natječaja Broj: 970/19 od 04. rujna 2019. godine, za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto…

Naslov članka

NATJEČAJ za radno mjesto Učitelj/ica edukator/ica rehabilitator/ica– neodređeno puno radno vrijeme -2 izvršitelja/ice (sjedište Centra i Odjel „Kamenmost“)

Temeljem članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“ broj: 61/18) i članka 85. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Split, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme temeljem suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, za…