Naslov članka

Javni natječaj za radno mjesto učitelj/ica edukator/ica rehabilitator/ica- neodređeno puno radno vrijeme (sjedište Centra)

Temeljem članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (“Narodne novine” broj: 61/18) i članka 85. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj” Split Klasa: 550-01/17-01/01, Urbroj: 2181-82-01/01-17-795 od 25.08.2017. godine, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj” Split, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme temeljem suglasnosti Ministarstva za…